یکی از ابزارهای مقابله با تروریسم بیگ دیتا می باشد

یکی از ابزارهای مقابله با تروریسم بیگ دیتا می باشد و میتواند نقش کلیدی برای ردیابی تروریست ها ایفا کند. بسیاری از دولت ها هم اکنون از بیگ دیتا برای ردیابی گروه های تروریستی استفاده کرده اند.

در مقایسه با تمام چالش هایی که در جهان وجود دارند، مقابله با تروریسم یکی از مهم ترین آنها می باشد. تنها در چند سال گذشته گروه های تروریستی همچون ISIS رشد کرده و در حال انجام اعمال خشونت آمیز و تروریستی در سطح جهانی می باشند.

بسیاری از کشورها با یکدیگر به توافقی رسیده اند که قبل از آنکه این گروه های تروریستی تاثیری بر روی آنها بگذارند و وارد کشور آنها شوند بتوانند با آنها مقابله کرده و آنها را ردیابی کنند. خوشبختانه ابزار این کار از گذشته کارآمد تر و سریع تر و بهتر شده است.

دولت ها و کشورها می توانند با استفاده از ابزار بیگ دیتا که هم اکنون در بسیاری از شرکت ها و بیزینس های پول ساز مورد استفاده قرار می گیرد به ردیابی تروریست ها پرداخته و قبل از هر گونه عملیاتی آنها را پیش بینی و ردیابی کنند.

Source :

datafloq

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه