کمپانی Shell با بیگ دیتا، چاه نفت میکند

bds_1243

کمپانی Shell از بیگ دیتا برای بهبود کارها و افزایش استخراج نفت و گاز از چاه های نفت خودش استفاده میکند. از تقریبا دو سال پیش تا کنون این کمپانی شروع به کم کردن کابل های فیبر نوری در داخل چاه های نفت خودش کرده است. این کابل ها مجهز به سنسورهایی هستند که هر چیزی را که از داخل چاه های نفت میگذرد را اندازه گیری میکنند. با این اطلاعات، این کمپانی میتواند چگونگی انجام کار چاه های نفت و مقدار نفت و گازی که از دست میروند را آنالیز کرده و تحلیل کند. اما کاری که این کمپانی دقیقا با اطلاعات انجام میدهد همچنان از سوی ان مخفی مانده است.

به هر حال چیزی که میدانیم این است که این سنسورهای سوپر حساس که در طول کابل های فیبر نوری کار گذاشته شده اند به Shell کمک میکنند تا نفت بیشتری را از چاه های نفتی که در حال خشک شدن هستند را استخراج کنند

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه