چگونه از شغل بیگ دیتا ۱۲۰ هزار دلار پول دربیارید

485897129-100451522-primary.idge

در یک چهارم اول امسال، پرداخت مزایا برای ۳۵ مدل از مهارت های مربوط به بیگ دیتا، برای کسانی که گواهی رسمی این علم را نداشته اند ۳.۹ درصد افزایش داشته است و این درحالی است که کسانی که گواهی دانش این علم را داشته اند این افزایش مزایا را با افزایش ۱ درصد احساس کرده اند. پیش بینی شده است که این جهش افزایش حقوق تا دو سال دیگر ادامه داشته باشد. دیوید فوت، تحلیلگر یک شرکت معتبر بیگ دیتا میگوید: مهارت های بیگ دیتا برای باقی ماندن در رقابت بین داده کاوان و تحلیلگران، یک نقطه بحرانی و مهم به حساب می آیند. محبوبیت بیگ دیتا در گذشته تنها بین چند صنعت محدود وجود داشت در حالی که هم اکنون تقریبا تمام صنایع به این علم و دانش برای پیش برد اهدافشان نیازمند هستند.

البته یک نکته را باید در نظر داشته باشید که پرداخت مزایا همان حقوق پایه نمیباشد “در حالی که خود حقوق پایه نیز خود بسیار بالا است”. در واقع میانگین پرداخت پایه حقوق برای کسانی که حداقل شش مورد از مهارت های بیگ دیتا و دیتا ماینینگ را بلد باشند، بیش از ۱۲۰ هزار دلار در سال است. به طور مثال میانگین پایه حقوق برای کسی که Cloudera Impalaرا بلد باشد کمی کمتر از ۱۴۰ هزار دلار در سال میباشد.

در اینجا به شما ۱۰ مهارت مربوط را که بالاترین درآمد زایی را دارند را نشان داده ایم:

  1. MapReduce: $127,315
  2. Cloudera: $126,816
  3. HBase: $126,369
  4. Pig: $124,563
  5. Flume: $123,186
  6. Hadoop: $121,313
  7. Hive: $120,873
  8. Zookeeper: $118,567
  9. Data Architect: $118,104
  10. Solr: $117,394

 

Source :

infoworld

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه