میزان استفاده کمپانی های اروپایی از بیگ دیتا

۷درصد کمپانی های اروپایی، علم بیگ دیتا را مرتبط با کسب و کار خود میدانند و ۳۸ درصد کمپانی ها با مشکل جمع آوری داده و نبود متخصص داده مواجه هستند.

اطلاعات کامل تر در اینفوگرافی زیر آورده شده است.

میزان استفاده کمپانی های اروپایی از بیگ دیتا

 

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه