دانشمندان داده کاو، شیوع زیکا در میامی را ماه ها پیش پیش بینی کرده اند

شبیه سازی کامپیوتری پشه های ناقل، آب و هوا و الگوهای سفرهای انسان های ساکن فلوریدای جنوبی برای پیش بینی احتمال گسترش ویروس زیکا بررسی شدند.

شیوع زیکا در منطقه Wynwood میامی تا کنون ۴ نفر را مبتلا کرده و مرکز کنترل بیماری (CDC) به مردم خارج از این منطقه هشدار داده است که از مسافرت به بیرون و داخل از اینجا ممانعت نمایند.

احتمال گسترش بیشتر و شیوع بیشتر این بیماری در آینده، محققان را بسیار نگران کرده است. بنابراین در ماه مارچ اندرو موناگان از مرکز ملی تحقیقات اتموسفریک و دانشگاهی مطالعات خود را منتشر کرده است. در این گزارش با استفاده از مدل های کامپیوتری، پتانسیل شیوع ویروس زیکا در ۵۰ شهر آمریکا بر اساس جمعیت فصلی پشه های Aedes aegypti که توانایی انتقال ویروس را دارند بررسی شده است.

و در بالای لیست میامی قرار دارد!

zikax800

 

موناگان در این رابطه گفته است: چیزی که ما میخواستیم بدانیم این بود که اگر ویروس بخواهد پخش شود، پشه ها چه زمانی و در کجا خواهند بود.

 

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه