مشکل بیگ دیتا در شرکت ها ناشی از چیست؟

Dawn-of-Big-Data

 

۳۸درصد کمپانی های بزرگ اروپایی در استفاده از بیگ دیتا مشکل دارند که این مشکل ناشی از نداشتن فردی برای مدیریت داده ها و نبود استراتژی برای استفاده از داده ها است.

لازم به ذکر است تنها ۷درصد شرکت های بزرگ اروپایی عنوان کرده اند به بیگ دیتا وابسته هستند.

Source :

datafloq

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه