مدیران عامل و بیگ دیتا

بیگ دیتا به استراتژیست های کسب و کارها و سازمان ها این اجازه را میدهد که بفهمند کجا تلاش هایشان به ثمر نشسته و کجا نیاز به کار بیشتری دارد. با تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، هر حرکت شما برای شرکت می تواند توسط داده ها و تجزیه و تحلیل حمایت شود.

در حالی که هر سرمایه گذاری کسب و کار شامل برخی از سطوح ریسک می باشد، با داده های بزرگ، این ریسک ها بینهایت کوچک میشود. به لطف اطلاعات و بینش در روند بازار، رفتار مشتری، و بیشتر

هوش تجاری در بانک‌داری

متاسفانه به هر حال به نظر میرسد بسیاری از مدیران عامل فکر میکنند بیگ دیتا برای تمام کارکنانشان در دسترس است. در یک نظرسنجی نزدیک نیمی از مدیران اعتقاد دارند که این اطلاعات به سرعت منتشر شده و تمام کارکنانشان به این اطلاعات نیاز داشته اند.

در نهایت، مدیر یک سازمان باید برای سازماندهی تمام طرح های راهبردی مطمئن شود که  تمام کارکنان همه چیزهایی که نیاز به انجام شغل خود و حرکت استراتژی های جدید رو به جلو داشته باشد را در اختیار دارند.

Source :

datafloq

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه