مثالهایی از استفاده بیگ دیتا در کسب و کار + فیلم

1

در این کلیپ با چند مثال جالب و واقعی، تاثیر استفاده از علم داده و بیگ دیتا را در کسب و کارهایی همانند شیرینی فروشی، بیمه، فروشگاه و… می بینید.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه