سریال سفر در کهکشان تلگرام – هفته سوم

 

با جمع آوری داده های شبکه اجتماعی تلگرام و جدا کردن کلمات کلیدی این مطالب، کهکشانی از کلمات مهم تلگرامی ایجاد میشود که ارتباط آن کلمات با یکدیگر نشان دهنده ی موضوعات مختلف مورد توجه قرار گرفته در این شبکه اجتماعی می باشد.

در این کلیپ هفتگی، شما سفری مجازی خواهید داشت به درون گرافی که از این کلمات تلگرامی ایجاد شده است….

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه