رشد بیگ دیتا در آسیا

 

رشد بیگ دیتا در آسیا

تحقیقات انجام شده توسط فورستر نشان میدهد که در آسیا و اقیانوسیه هزینه تجزیه و تحلیل ترافیک حداقل ۱۰% رشد را شاهد بوده است. روند رشد بیگ دیتا ها میتواند باعث توسعه شرکت ها و سازمان ها شود.در سال ۲۰۱۵، کشف داده ها و اکتشافات به طور فزاینده در خارج از یک تابع هوش متمرکز میشود و تقاضا برای کشف داده ها و مسائل مربوط به حکومتداری زیاد میشود.

Source :

فورستر

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه