خرید اطلاعات شخصی با Datacoup

خرید اطلاعات شخصی

شرکت Datacoup اطلاعات کارت اعتباری و فیسبوک شما را میخرد. این شرکت بدنبال جمع کردن اطلاعات عظیمی از مردم است که بتواند در آینده با آنالیز اطلاعات حاصل شده از افراد به بینشی رفتار آنها بپردازد و با فروش این اطلاعات کسب درآمد کند. با خرید اطلاعات شخصی از شرکت ها به پرداژش و آنالیز اطلاعات آنها میپردازند و راهکارهای مفید را به آنها ارائه میکنند بدون اینکه به حریم شخصی افراد توجه ای داشته باشند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه