جلوگیری از ترک کار پرسنل به کمک بیگ دیتا

1

کمپانی Vmware در حال آزمایش تکنولوژی جدید خود در است که با کمک بیگ دیتا می تواند از تصمیم ناگهانی کارکنان برای ترک کار بدلیل نارضایتی آگاه و باعث مداخله به موقع مدیر قبل از ترک کار شود. در این روش سامانه مورد نظر با بررسی نظرات و نظرسنجی کارکنان میتواند با نظر آنها در مورد شغل و محیط کاری خود آگاه شود. برای اینکار از روش روزکاری استفاده می شود.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه