جدول تناوبی بسته های ماشین لرنینگ

پکیج ها و بسته های ماشین لرنینگ زیر برای پایتون، جاوا، بیگ دیتا، Lua/JS/Clojure، Scala، c/++c و R در تصویر زیر و با استعاره از جدول تناوبی عناصر طراحی و ارائه شده اند

این جدول تناوبی از MLN.io بدست آمده است که یک خبرنامه ماشین لرنینگ میباشد .

machine-learning-periodic-table

در ادامه به شما عناصر نمایش داده شده در جدول تناوبی را به تفکیک گروه لیست کرده ایم.

پکیج ها و بسته های ماشین لرنینگ در پایتون (آبی کمرنگ):

 

بسته های ماشین لرنینگ در جاوا (سبز):

 

بسته های ماشین لرنینگ برای بیگ دیتا (آبی تیره):

 

بسته های ماشین لرنینگ در Lua/JS/Clojure (قرمز):

 

 

 

 

بسته های ماشین لرنینگ در اسکالا – Scala (زرد):

 

 

 

بسته های ماشین لرنینگ در C/C++ (نارنجی تیره):

 

بسته های ماشین لرنینگ برای Computer Vision و NLP  (نارنجی):

 

بسته های ماشین لرنینگ در R/Julia (خاکستری):

 

 

Source :

mln

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه