بیگ دیتا مرد!

با اینکه در گذشته اعلام کرده بودیم استفاده از بیگ دیتا افزایش خواهد یافت و یک امر ضروری است ولی آمار نشان داده است که بیگ دیتا در حال مرگ و از بین رفتن میباشد. به زودی خواهیم دید که به جای بیگ دیتا اپلیکیشن هایی جایگزین خواهند شد که پردازش های توزیع شده، ماشین لرنینگ و آنالیز های امروز را بر حسب اهداف و راه حل ها یکی خواهند کردdead-pc-600x450-100488334-primary-idge

Source :

infoworld

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه