بیگ دیتا ؛ تغییرات جوی و صنعت نفت

bad-weather-oil-rigs

 

اهمیت شرایط جوی در صنایع مهمی مانند پتروشیمی از کسی پوشیده نیست، به خصوص اینکه این تغییرات میتواند تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری ، هزینه مواد اولیه و در نهایت فروش محصولات پتروشیمی بگذارد.

بنابر این یکی از نقشهای مهم بیگ دیتا در صنعت کشف،استخراج و فروش نفت،پیش بینی اوضاع جوی در طول سال مانند گرما و یا سرمای شدید است که در بازاریابی،عرضه به بورس و قیمت تمام شده نقش به سزایی دارد. به همین دلیل موسسات داده کاوی در طول سالیان گذشته سعی در طراحی نرم افزارها و الگوهیی کرده اند کهبتوانند این تغییرات ما را دقیق تر و زودتر از موعد مقرر پیش بینی کنند؛

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۱ کارشناسان به اشتباه از وقوع زمستانی سرد در شرق آمریکا خبر دادند ولی شرکت های نفتی که با استفاده از بیگ دیتا ادامه گرما را پیشبینی کرده بودند قیمت محصولات خود را مدیریت کردند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه