اینفوگرافیک در رابطه با مراقبت از داده ها

بابت هر بار توئیت، پست، ایمیل یا تماس مقدار زیادی داده تولید می شود. این  داده ها یک منبع ارزشمند برای ایجاد مزیت رقابتی و خدمات مختلف برای سازمان ها است. بر اساس تحقیقات که توسط شرکت Experian QAS صورت گرفته نشان می دهد مشتریان به راحتی اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می دهند و از داده های خود مراقبت نمی نمایند.

EXP401_Experian_QAS_Infographic_Data_City_V7

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه