هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه سال ۹۵ در استان اردبیل برگزار می شود.

اردبیل چهارراه حافظ ساختمان معاونت پژوهشی و فناوری طبقه سوم

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه