با ۱۲۰ هزار تومن ناقابل، در سمینار داده کاوی دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کنید

با 120 هزار تومن ناقابل، در سمینار داده کاوی دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کنید
با ۱۲۰ هزار تومن ناقابل، در سمینار داده کاوی دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کنید
به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه