چشم انداز گارتنر از تغییر بزرگ برنامه ها+اینفوگراف

در اینفوگرافی زیر تغییر چشم اندازهای بزرگ برنامه ها را از دید گارتنر میبینید

تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۷۵% از برنامه های موبایلی از آزمون های امنیتی شکست خورده بیرون می آیند.

تا سال ۲۰۱۷ مصرف کنندگان به ماشین های هوشمند اجازه میدهدند در حداقل ۲۰% از تصمیم گیری های شخصی دخالت داشته باشند.
همانطورکه تلفن همراه،ابر و اینترنت اشیاء تبدیل به چشم اندازکسب وکار شده اند باید،استراتژی خودرا به سرعت تکامل بخشید و ازفرصتهای درحال ظهور استفاده کرد وقدرت رهبری نوآوریهای دیجیتال را کسب کرد

evtm_278_12_AADISummit2014_Infographic_final

Source :

گارتنر

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه