ثبت توقف ها در نقشه گوگل

ثبت توقف ها در نقشه گوگل

نقشه گوگل که از دقیق ترین نقشه ها است که جدیدا معلوم شده میتواند  میتواند با پیگیری حرکتی افراد در روز محل های توقف کاربران را ثبت کند. که این میتواند از لحاظ امنیتی بسیار حائز اهمیت باشد و میتواند خود به نوبه ای ضد حریم شخصی باشد. این نقشه علی رقم تمام حسن های خوب خود میتواند با چنین ویژگی هایی یک نقطه منفی برای کاربرانش باشد.

Source :

ونچربیت

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه