Month: آبان ۱۳۹۶

کلیدهایی از بیگ‌دیتا

نکاتی برای یک دانشمند داده: ۱- مشاهده، کنترل و یک حس کنجکاوی شدید ۲- منابع و اطلاعات غنی را پیدا کنید دیوارها را بشکنید. ۳- داده های تمیز سعی کنید وب سایت های...

۱۳۹۶-۰۸-۲۹