همایش

علم و دانش

پستهای اخیر

سایه ریاض!

برخی اتفاقات داخلی در چند وقت اخیر باعث داغ شدن هشتگهایی مرتبط با آن موضوع در توئیتر شده است. هشتگهایی همانند برقص_تا_برقصیم، IranRegimChange، هشتگ برازجان و یا برخی هشتگهای دیگر. دلیل انتخاب این هشتگهایی به آن اشاره کردیم یک وجه مشترک در…

مهندسی اجتماعی چیست؟

مهندسی اجتماعی سوء استفاده از اطمینان و یا فریب عوامل انسانی به جهت دسترسی به اطلاعات محرمانه و در مرحله بعد سوء استفاده از این اطلاعات است. در مهندسی اجتماعی که شیوه ای ناپاک است یک سازمان یا شخص قصد حمله به یک سازمان یا شخص دیگر را دارد و…

گوگل پایگاه‌های داده بصری عظیم خود را برای یادگیری ماشین منتشر می‌کند

میلیون ها تصویر و فیلم های یوتیوب، پیوند و برچسب گذاری شده اند تا کامپیوترها یاد بگیرند. به نظر می رسد آنچه ما در مورد دستیابی به موفقیت جدید با استفاده از یادگیری ماشین تقریبا هر روز می شنویم، آسان بدست نمیاید. به منظور تنظیم دقیق…

۹ روش برای ایجاد اعتماد در بیگ‌دیتا

۱- برنامه کاربردی موثر و کارا؛ تست و توسعهایجاد و حفظ اندازه مناسب، توسعه، تست و آموزش محیط‌ها۲- بهبود برنامه کاربردی به طور موثرمدیریت رشد داده ها، بهبود،  کاهش هزینه برای برنامه های کاربردی حیاتی۳-…