کمپانی های چینی صدر نشین شده اند!

sdrf

در وبسایت فوربس قسمتی وجود دارد که در آن کمپانی ها معروف و غیر معروف جهانی از جهات مختلفی همچون کشور، ارزش تجاری، دارایی ها، اجناس فروشی و سود و مزایاها رنک بندی شده و به صورت لیستی بدون انتها در خدمت شما قرار گرفته اند. در این صفحه همچنین میتوانید نام کمپانی مورد نظر خود را نیز جست و جو کنید. جالب توجه است که رنکینگ شماره اول این لیست به کمپانی ICBC متعلق میباشد که یک کمپانی وابسته به کشور چین میباشد و این موضوع سلطه چین را بر اقتصاد و فناوری های نوین به ما یاد آور میشود!

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه