چاپ ۳بعدی عکس های خانوادگی برای نابینایان

05-01-36 4-16-20 غ-و

خاطرات قابل لمس! هنگام شنیدن این جمله شاید به یاد تبلیغ پرینترهای ۳ بعدی بی افتید. اما در ویدیوی زیبای زیر می بینید که برای ۵ نفر نابینا عکسی از خاطرات کودکیشان به صورت ۳ بعدی چاپ شده است و آنها هنگام لمس آن مدل، آن خاطره را به یاد می آورند…

 

Source :

دی ورج

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه