عکسی هوایی از مرزهای درگیری ایران و عراق بعد از چند دهه

تصویر زیر که شاید در دید اول همانند یک اثر هنری باشد، اما در اصل چهره مرزهای درگیری در دفاع مقدس بعد از چندین سال است که زخم هایی از این جنگ تحمیلی را هنوز بر چهره دارد.

این تصویر جدیدا توسط ماهواره های ناسا تهیه شده است…

عکس هوایی - دفاع مقدس

 

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه