بلعیده شده توسط مار ، با لباس مخصوص + فیلم

11-9-2014-8-47-19-AM

مستند ساز شبکه دیسکاوری برای ثبت لحظات بلعیده شدن توسط مار، با لباس مخصوصی، توسط یک مار بلعیده می شود…

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه