این ربات به شما هنگام ورزش غذا میدهد! + فیلم

ربات غذا دهنده

در ابتکاری جالب، رباتی طراحی شده است که به ورزشکاران و مخصوصا دوندگان در هنگام دویدن غذا می دهد. این ربات وزن کمی دارد و روی کول شما می نشیند و به راحتی حمل می شود.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه