مرور برچسب

Artificial intelligence

۱۸ گرایش مربوط به علم اطلاعات

علم اطلاعات همپوشانی کاملی با علوم کامپیوتر، آمار، ماشین لرنینگ، دیتا ماینینگ، تحقیقات عملیاتی و هوش تجاری دارد. علاوه بر این همپوشانی، گرایش های مختلفی از علم اطلاعات وجود دارد که در اینجا 18 مورد از آنها را ذکر میکنیم:Machine…