مرور برچسب

کارآفرینی علم داده

رویداد کارآفرینی علم داده

شروع رویداد  دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷  ۱۶:۰۰ پایان رویداد  چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷  ۲۰:۰۰مکان رویدادتبریز مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در راستای ایجاد زمینه…