مرور برچسب

مصر

استفاده دولت از ابزار مانیتورنگ برای مقابله با مردم مصر

کارشناسان میگویند پلیس مصر به دنبال توسعه نرم افزار رسانه ای مانیتورینگ اجتماعیست که برای اولین بار برای درک اشکال گوناگون زبان عربی نوشته شده است و به مقامات دولتی اجازه میدهد تا برای هر کسی که بخواهد پروفایل درست کند.…