مرور برچسب

شبکه عصبی

گوگل پایگاه‌های داده بصری عظیم خود را برای یادگیری ماشین منتشر می‌کند

میلیون ها تصویر و فیلم های یوتیوب، پیوند و برچسب گذاری شده اند تا کامپیوترها یاد بگیرند. به نظر می رسد آنچه ما در مورد دستیابی به موفقیت جدید با استفاده از یادگیری ماشین تقریبا هر روز می شنویم، آسان بدست نمیاید. به منظور تنظیم دقیق…

نخستین فیلمنامه نوشته شده توسط هوش مصنوعی + دانلود فیلم

به تازگی یک فیلم 9 دقیقه ای از روی فیلمنامه منحصر به فرد که توسط یک ساختار هوش مصنوعی نوشته شده است ساخته شده که داستان آن بسیار پیچیده بوده و نظرات مثبتی را به خود جلب کرده است. حتما بخوانید " تولید صوت برای فیلم های بی صدا با استفاده از…

مرور رسانه ها، ۱۹ اردیبهشت ۹۵

هوش مصنوعی گوگل ازعاشقانه ها می گوید! بیش از دو هزار رمان عاشقانه به سیستم مکالمات هوش مصنوعی گوگل اضافه شد . به تازگی شرکت گوگل برای افزودن بعد دیگری به سیستم مکالمات هوش مصنوعی خود، تعداد زیادی از رمان های عاشقانه را به این سیستم…

پروژه یادگیری عمیق

عنوان این مقاله ‘یادگیری عمیق’ می باشد که از نظر نگارنده عنوان مناسبی و مرتبطی با مطالب درون این گزارش نمی باشد . در سالیان اخیر توجه زیادی به روش های یادگیری عمیق شده است و موضوعات و مطالب زیادی در این زمینه وجود که قابل پوشش دادن تحت یک…