مرور برچسب

انقلاب اسلامی

۱۰ مهارتی که نیاز دارید تا بتوانید در انقلاب صنعتی چهارم رشد کنید.

پنج سال بعد، بیش از یک سوم  (35٪) از مهارت های که در نیروی کار امروز مهم در نظر گرفته میشود تغییر خواهد کرد. تا سال 2020، انقلاب صنعتی چهارم برای ما؛ رباتیک پیشرفته، حمل و نقل مستقل، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژی و…