تکنولوژی جدید فیسبوک برای حذف صفحات دارای لایک جعلی

15.si

فیسبوک اعلام کرد که در شش ماه گذشته با کمک فناوری تشخیص جدید موفق به شناسایی و حذف ۲۰۰ هزار صفحه با لایک های جعلی از افراد معروف شده است. این صفحات با ساخت صفحات با لایک جعلی اقدام به خرید و فروش این صفحات میکردند. فیسبوک گفته که نبرد خود تا از بین بردن تمام این صفحات ادامه خواهد داد.

منبع :

آر تی

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه