ابداع الگوریتم جدید به جای پسورد عددی

how-to-change-wordpress-password-via-cpanel

محققان تایوان روش جدیدی برای رمز ابداع کردند به نام امضای هوا. در این روش شخص با تکان دادن گوشی خود با حالتی منحصر به فرد قفل گوشی را باز میکند. این روش از ماژول قطب نمای گوشی استفاده میکند. این محققان معتقدند که تکان دادن گوشی توسط هز شخص،منحصر به فرد است و میتوان از آن همانند یک پسوورد استفاده کرد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه