در آینده الگوریتم ها ارث و میراث شما را تقسیم خواهند کرد
Permalink

در آینده الگوریتم ها ارث و میراث شما را تقسیم خواهند کرد

دانشجویان هنر دانشگاه رویال مدلی کامپیوتری را طراحی کرده اندکه بااستفاده از اسناد و شواهد،…

ادامه مطلب...

سه کاربرد فراداده ها در هوش مصنوعی
Permalink

سه کاربرد فراداده ها در هوش مصنوعی

۱-سیتم توصیه هوشمند: شرکت ها با استفاده از عادات مردم می توانند هوش مصنوعی برنامه…

ادامه مطلب...

Sports Party Ideas – Have A Ball Using This Party Theme
Permalink
ویژه

Sports Party Ideas – Have A Ball Using This Party Theme

The party when wearing high-heeled shoes could have very good effect! But the numbers don’t…

ادامه مطلب...