استفاده از بیگ دیتا برای آنالیز مهاجرت

 

untitled

گروهی از دانشمندان دانشگاه استنفورد با استفاده از بیگ دیتاها ی موجود از طریق توییتر مهاجرت کارابران را آنالیز کرند.برای اینکار ۵۰۰هزار کاربر توییتر(حدود ۳۰۰۰کاربر در هر کشور) را انتخاب و اطلاعات جغرافیایی حساب کاربری و پستهای آنان را در بازه زمانی خاصی آنالیز کردند.

پس از داده کاوی بیگ دیتا ی مربوط کاربران توییتر در حوزه مهاجرت مشخص شد مهاجرت در کشورهای اروپایی مانند یونان و ایرلند که هنوز مشکل اقتصادی دارند رو به افزایش است. البته یکی از ایرادات این روش این است که کاربران توییتر الزاما نماینده کل جمعیت مهاجران نیستند.

منبع :

Forbes

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه